Månadens böneämne:

SEPTEMBER 2017:

UNDER SEPTEMBER MÅNAD, SOM ÄR DEN SMÄRTORIKA JUNGFRUNS MÅNAD, BER VI OM ATT ALLAH ÖPPNAR ÖGONEN PÅ JORDENS FOLK! AMEEN.Tilllbaka till Adoremus startsida